+420 602 724 014


info@apartman-vanessa.cz

Apartmán-Vanessa s.r.o.
Bližná 25, Jestřábí III.
382 23 Černá v Pošumaví
Lageplan / poloha

facebook

Pamětihodnosti Český Krumlov,  Lipno  a okolí


Mnoho krásných míst a pamětihodností čeká na Vaši návštěvu.

Český Krumlov - zařazený od r. 1992 do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Hrad později přestavěn na zámek - který je největší dominantou, založil v 1. pol. 13. stol. Vítek, syn Záviše z Nechanic, rod r. 1302 vymřel a odúmrť převzali páni z Rožmberka.
Krásu Krumlova můžete shlédnout ze zámecké věže, navštívit barokní divadlo, maškarní sál
Dále můžete navštívit - muzeum voskových figurín, muzeum útrpného práva, grafitový důl, Egon Schiele centrum

Zámek Hluboká - impozantní zámek založený r. 1285 Vítkem, 1. října 1661 byl zámek prodán za 380.000 zlatých Janu Adolfu I. ze Schwarzenbergu.
Rožmberk nad Vltavou - hrad založen Vítkem z Rožmberka, poprvé připomínán r. 1250. R. 1611 přechází dědictvím na Švamberky. Roku 1619 zabaven a císař Ferdinand II. ho daroval K. B. Buquoyovi. Tento rod hrad vlastnil až do r. 1945.

Vyšší Brod - cisterický klášter založený Petrem Vokem z Rožmberka r. 1259 u brodu na obchodní stezce, v rozsáhlém areálu nejcennější klášterní chrám Nanebevzetí P. Marie v jádře z 13. stol., unikátní knihovna o 70 000 svazcích.

Svatý Tomáš - gotický kostel sv. Tomáše z 1. pol. 14. stol.
- přírodní památka, smíšený horský suťový les

Schwarzenberský plavební kanál - spojoval Vltavu s povodím Dunaje a umožňoval dopravu dřeva z těžko přístupných šumavských lesů k Dunaji, později k Vltavě. Kanál byl postaven dle projektu z r. 1775 a byl stavěn proti směru toku v několika etapách. Muzeum Schwarzenberského kanálu ve Chvalšinách.