+420 602 724 014


info@apartman-vanessa.cz

Apartmán-Vanessa s.r.o.
Bližná 25, Jestřábí III.
382 23 Černá v Pošumaví
Lageplan / poloha

facebook

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Naše zařízení je nekuřácké.

VYBAVENÍ: Apartmán je vybaven povlečením, utěrkou na nadobí a á osoba ručník.

PŘÍJEZD - ODJEZD: Nástup je do 18.00 hod a není možný před 16,00 hod ,
při ukončení pobytu musí být pokoj uvolněn do 10,00 hod.

ZÁLOHA:
Zálohu za rezervované služby je nutno uhradit ve výše uvedeném termínu  bankovním převodem na výše uvedený účet s tím, že jako variabilní symbol uvedete číslo objednávky.
Pokud do termínu nebude záloha uhrazena máme za to, že od své objednávky odstupujete.
Zaplacením zálohy souhlasí objednavatel s ujednanými podmínkami ubytování, služeb a storno - poplatků.

DOPLATEK:
Celkové vyúčtování pobytu musí být provedeno nejpozdějí 14 dní před Vašim nástupem na dovolenou převodem na náš bankovní účet. Jiná platba není možná!

NÁVŠTĚVY:
Návštěvy jsou povoleny pouze krátkodobé s tím že jejich pobyt nesmí být spojen s využíváním našich služeb, které sjou zahrnuty v ceně ubytování (bazén, pláž, sprchy atd.)  
Další nenahlášené osoby, které chtějí v apartmánu přenocovat, tedy využívat našich služeb, je třeba přihlásit nejpozději den předem a to mezi 8,00- 10,00  naší správkyni.
Za každou další osobu starší 10 let je nutno uhradit poplatek 300,- Kč á noc, pokud je překročen maximální počet osob ve Vámi objednaném apartmánu.

PARKOVÁNÍ:
Pro každý apartmán je rezervováno zdarma jedno parkovací místo v oploceném parkovišti. Ostatní auta možnost parkování na přilehlém parkovišti.

NOČNÍ KLID: 8,00 -23,00

Zvláštní ujednání: STORNO-POPLATKY
Úhradou zálohové faktury host souhlasí a zavazuje se uhradit následující storno- poplatky při zrušení pobytu ze strany hosta:

a) 10% z celkové ceny pobytu a objednaných služeb vráceného nejpozději od datumu objednákvy do 64 dnů před nástupem
b) 30% z celkové ceny pobytu a objednaných služeb vráceného nejpozději 63 - 32 dnů před nástupem
c) 50% z celkové ceny pobytu a objednaných služeb vráceného nejpozději 31-15 dnů před nástupem
d) 100% z celkové dohodnuté ceny a objednaných služeb vráceného nejpozději 15–0 dnů před nástupem.
e) nenastoupí-li host do 22,00 hod. v den nástupu. ztrácí nárok na zbývající část pobytu, nedohodne-li se s vedením penzionu na případném pozdějším nástupu
 
Storno-poplatky jsou vypočítány a budou použity na úhradu režijních nákladů spojených se zajištěním pobytu a všech souvisejících služeb.