PŘÍJEZD – ODJEZD:
Nástup je do 18.00 hod a není možný před 16,00 hod, při ukončení pobytu musí být pokoj uvolněn do 10,00 hod.

Naše zařízení je nekuřácké.

VYBAVENÍ: Apartmán je vybaven povlečením, utěrkou na nadobí a á osoba ručník.

ZÁLOHA: Zálohu za rezervované služby je nutno uhradit ve výše uvedeném termínu bankovním převodem. Pokud do termínu nebude záloha uhrazena máme za to, že od své objednávky odstupujete. Zaplacením zálohy souhlasí objednavatel s ujednanými podmínkami ubytování, služeb a storno – poplatků.

DOPLATEK: Celkové vyúčtování pobytu musí být provedeno nejpozdějí 14 dní před Vašim nástupem na dovolenou převodem na náš bankovní účet. Jiná platba není možná!

NÁVŠTĚVY: Návštěvy jsou povoleny pouze krátkodobé s tím že jejich pobyt nesmí být spojen s využíváním našich služeb, které sjou zahrnuty v ceně ubytování (bazén, pláž, sprchy atd.) Další nenahlášené osoby, které chtějí v apartmánu přenocovat, je třeba přihlásit nejpozději den předem a to mezi 8,00- 10,00 naší správkyni. Za každou další osobu starší 10 let je nutno uhradit poplatek 500,- Kč á noc, pokud je překročen maximální počet osob ve Vámi objednaném apartmánu.

PARKOVÁNÍ: Pro každý apartmán je rezervováno zdarma jedno parkovací místo v oploceném parkovišti. Druhé auto je možno zaparkovat na druhém, přilehlém, parkovacím místě.

NOČNÍ KLID: 23,00 – 8,00 hod.

Zvláštní ujednání: STORNO-POPLATKY
Úhradou zálohové faktury host souhlasí a zavazuje se uhradit následující storno- poplatky při zrušení
pobytu ze strany hosta:

a) 10% z celkové ceny pobytu a objednaných služeb vráceného nejpozději od datumu objednákvy do 64 dnů před nástupem.
b) 30% z celkové ceny pobytu a objednaných služeb vráceného nejpozději 63 – 32 dnů před nástupem.
c) 50% z celkové ceny pobytu a objednaných služeb vráceného nejpozději 31-15 dnů před nástupem.
d) 100% z celkové dohodnuté ceny a objednaných služeb vráceného nejpozději 15–0 dnů před nástupem.
e) nenastoupí-li host do 22,00 hod. v den nástupu. ztrácí nárok na zbývající část pobytu, nedohodne-li se s vedením penzionu na případném pozdějším nástupu.

Storno-poplatky jsou vypočítány a budou použity na úhradu režijních nákladů spojených se zajištěním pobytu a všech souvisejících služeb.